Der skriver ordfører og kommuneoverlege i en pressemelding. Det er to personer i isolasjon.