Nilssen får styre trafikklys uten kommunestyret

foto
Kommunedirektøren og hans stab har fått myndighet til å bruke trafikklysmodellen uten å måtte spørre kommunestyret om lov først. Foto: Simon Aldra / BA