Kommunedirektøren advarte, men politikerne vedtok å bygge ny barnehage

foto