Ansatte i kommunen kan bli oppsagt og få tilbud om nye stillinger

foto