Kommunen har funnet lagerløsning til Sivilforsvaret