foto
Fangst ved innløpet av Storbørja i Velfjorden. Her la statsforvalteren ned innsigelse mot avsatt oppdrettsområde i fjordmunningen kalt Rambergvika. Nå er innsigelsen avvist for andre gang. Foto: Bente Milde

Kommuneplanen står, men ingen blankofullmakt til åpent oppdrett

Kommunal og distriktsdepartementet vil ikke oppheve avsatte oppdrettsområder avsatt i Velfjord og Tosen i Brønnøys arealplan, men understreker at de ikke har gitt blankofullmakt til åpne lakse- og torskeoppdrett.