Helse Nord-direktøren møtte motstand i styret - trakk kuttplan