Gjester fortalte sterke krigshistorier på verdensdagen