foto
Tyske soldater fotografert på trappa til Folkeskola i Brønnøysund. Foto: Franz Affolderbach

Okkupasjon og partidiktatur – i nyordningens tjeneste