Internasjonalt besøk på årets Ramtindkonferanse

foto