Sørnes fra Brønnøy ble enstemmmig gjenvalgt som sykkelpresident

foto