Widerøe kjøper SAS' bakketjenester

foto
Widerøe kjøper deler av bakketjeneste-selskapet til SAS.