Widerøe kjøper SAS' bakketjenester

Widerøe kjøper deler av bakketjeneste-selskapet til SAS.