Norske oppdrettere nyter godt av høye laksepriser, men på sikt kan de få konkurranse av land vi i dag eksporterer til. Det viser forskningen til professor Trond Bjørndal ved NTNU Ålesund, skriver Dagens Næringsliv.

Sammen med forskningsassistent Amalie Tusvik konkluderer han med at landbasert oppdrett snart er konkurransedyktig med tradisjonell oppdrett. Det gjelder vel og merke anlegg i land som USA og Kina, når flyfrakten på rundt 14 kroner per kilo fra Norge til dise markedene er medregnet.

Utenom flyfrakten er det fortsatt mest regningssvarende å produsere laks i sjøen. Produsjonsprisen per kilo laks anslås til 28,50 kroner i sjøen mot nær 39 kroner per kilo i et anlegg på land. Da er kostnader til fraktebåt, slakt, pakking og transport ikke medregnet.