En fin høst har gjort det mulig å få utført mer vegvedlikehold enn som vanlig er på denne årstida. Trolldalen får også litt vedlikehold. Den kan være en flaskehals, spesielt på vinteren.

Denne uka jobber Mesta i Nærøy sammen med bedriftene Svenn-O`s graveutførelse, Jan E. Pettersen og Veidekke med å oppgradere en del av Trolldalen.

- Det skal legges asfalt på et stykke av veien, og vi har også rettet opp doseringa i en av svingene. Dette vil gjøre det enklere for trafikkantene å kjøre opp Trolldalen når vinteren kommer, opplyser vegmester Harald Frode Øvergård hos Mesta i Nærøy.

Det er trange og smale forhold på strekninga. Mens arbeidet pågår vil ei side av vegen holdes åpen og trafikken blir ledet med følgebil. Dette settes i verk på onsdag.

- Vi regner med å være ferdig på mandag i neste uke, sier Øvergård.