Partene møttes lørdag formiddag på Riksmeklerens kontor til tvungen mekling. Fristen gikk ut ved midnatt natt til mandag, men både Fellesforbundet og Parat som forhandler med NHO Reiseliv, ble enige om å fortsette meklingen.

Mandag morgen opplyser både Fellesforbundet og Parat at partene fortsatt sitter i mekling. Dermed møter medlemmene på jobb som vanlig.

Fellesforbundet har varslet at de tar ut 1549 ansatte i 77 bedrifter.

Blir det ikke enighet hos Riksmekleren, tas 262 ansatte i første omgang ut i streik ved tre Oslo-hoteller: Plaza, Grand og Hotel Amerikalinjen.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, heving av minstelønnssatser og tillegg.

Må ha reallønnsvekst

– Etter tre år med reallønnsnedgang skal våre medlemmer ha et oppgjør som sikrer dem en inntekt som er høyere enn prisveksten, sa forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet ved forhandlingsstart.

Parats medlemmer har klare forventninger om lønnsløft etter flere år med reallønnsnedgang, erklærer forhandler Turid Svendsen.

– Disse arbeidstakerne har fysisk krevende arbeid, og mange jobber på kvelder, helger og helligdager og uten et fast antall timer. Grunnlønn og tillegg er etter vår oppfatning ikke høye nok til å kompensere for den åpenbart høyere helserisikoen som slike uforutsigbare arbeidstider innebærer, sier hun.

For dyrt

NHO Reiseliv på sin side har pekt på at andelen av lønnskostnadene i overnattings- og serveringsbransjen er mye høyere enn snittet i andre næringer. I 2022 gikk 36,9 prosent av utgiftskronene i bransjen til lønn.

Samtidig har bransjen vært under press. Høyere rente kombinert med høye råvarepriser, strømpriser, lønnskostnader og færre bookinger er bakteppet som rammer mange bedrifter, ifølge NHO Reiseliv.

– En kraftig lønnsøkning på toppen av dette vil være vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere, skriver de på sine nettsider.