Mulighet for ti hyttetomter på øy uten veiforbindelse