Det har vært fire år med research langs kysten av Ytre Namdal, Sør-Helgeland, i Alstahaug og på Island. En evig jakt etter gode bildemotiver og historiske fakta har blitt til «Sagakysten – i vikingers kjølvann». Forfatter og fotograf Roar Berg-Hansen kan puste lettet ut, drømmen er endelig mellom to permer. Nå håper han bare de 4.000 bøkene som er trykket opp via hans eget forlag, Midt-Norge Foto, fenger publikums interesse.

Torolv Kveldulvsson

Den tidligere journalisten og fotografen gjennom mange år, har fylt 60 år. Nå er stua hjemme i Brønnøysund fylt med bøker og salget har allerede så smått startet opp hjemmefra. Han blar forsiktig i boka han har foran seg. Bak den ligger et enormt arbeid og opp mot 10.000 bilder som har blitt til 200.

—Det handler om natur, historie og vår identitet. Har vi ikke historien å se tilbake på, så mister vi litt av vår identitet, mener Berg-Hansen.

Ideen til denne boken startet da han var 18 år gammel. Den gang var han engasjert til å illustrere boka "En beskrivelse over Brønnøy hovedsogn". I denne boka leste han om Indre Torget og historien om Torolv Kveldulvsson og hans tilknytning til Torget. Torolv var onkel til Egil Skallagrimsson som er kjent gjennom Egils saga der historien om Torolv og hans bror Skallagrim fortelles.

– Jeg syntes dette var en interessant historie. Det har vært skrevet om Egils saga i bygdebøker, men det har stoppet ved Torget, forteller Berg-Hansen og legger til at han var nysgjerrig på hva som skjedde videre.

Historisk reise

Alf Ragnar Nielssen er professor i eldre tids historie og jobbet ved Nord Universitet i Bodø. Han har forsket på den nordnorske utvandringen til Island over en periode på 12 år. Berg-Hansen traff Nielssen personlig og fikk tillatelse til å bruke hans forskning i arbeidet med sin nye bok. Dette ledet Berg-Hansen og samboeren til Island hvor han fikk se de gamle bøkene.

– Landnåm betyr "å ta land". I disse bøkene skrev islendingene ned hvem som kom og slo seg ned og hvor de kom fra i Norge. Islendingene er helt i særstilling når det gjelder dette. For å vite vår historie må vi til Island, konkluderer forfatteren.

Han viser til at mange av de store islendingene i sagalitteraturen er fra vårt område. Han viser til Gunnar på Lidarende som er en helteskikkelse i Njåls saga. Han er oldebarnet til Ketil Høng den yngre som brant gården på Torget etter at Harald Hårfagre drap Torolv Kveldulvsson på Sandnes. Høng drap også dem som fikk gården på Torget og etterpå flyktet han til Island.

Alliansebygging

– Vi kan ikke skrive om Torget uten å gå til Ytre Namdal og Sandnessjøen. Det henger sammen og det var mye inngifte under vikingtida. Torgaretten var også inngift med Sigrid på Sandnes og hennes ætt. Hun var først gift med Bård Kvite, arving til Torgargodset, men som falt i slaget ved Hafrsfjord i Harald Hårfagres hær. Han lyktes før han døde å overdra gård og kona Sigrid til Torolv Kveldulvsson, gjenforteller han.

Den gang var det svært viktig å danne allianser fra Ytre Namdal og nordover langs kysten.

– De hadde allianser mot Harald Hårfagre, men til slutt ble de drevet på flukt til Island fordi de ikke ville underkaste seg. Det var faktisk en masseutsendelse, sier forfatteren.

Historien om vikingene er en sentral del av det han ønsker å fortelle med boka, men naturen langs kysten er også viet stor plass. I boka har bildene fått stort spillerom. Nettopp illustrasjonen har han brukt mye tid på. Det har vært seine nattetimer og tidlige morgener for å få det riktige lyset, været og årstiden. Bildene har han tatt både fra luften, til vanns og til lands i både Norge og på Island.

– Nesten det vanskeligste med å lage denne boka, var å velge hvilke bilder jeg skulle velge ut. Det er 200 bilder i boka, men jeg har tatt flere tusen. Kanskje ti tusen, medgir Roar Berg-Hansen med et smil.