- Det skjer ingenting uten at vi legger et kraftig press på regjeringen

foto