Aasta Hansteen-produksjonen stanset på grunn av lekkasje

foto