Konferanser og andre hotellbookinger går som normalt tross hotellstreiken som har rammet Brønnøysund. Flyplasshotellet Thon Hotell Torghatten er stengt fra i dag mandag, men i sentrum holdes dørene åpne.

Burde vært stengt

– Vi er 21 organiserte som nå er tatt ut i streik her i Brønnøysund.  Foruten lederne er det to-tre uorganiserte igjen på hotellet. Ut fra spillereglene burde hotellet vært stengt nå, men slik NHO tolker regelverket så kan mellomledere gå inn i de streikendes oppsatte vakter.  Vi har en god dialog med den lokale hotelledelsen, og er derfor skuffet over NHOs skitne spill, sier streikeleder Ann Kristin Sletvold som er hovedtillitsvalgt for begge Thon-hotellene i byen.

Skal leve i lag etterpå

Tross sola er det bitende kaldt for husøkonom Almaz Gebrengus og 1. resepsjonist Christina Brekk som sitter streikevakt ved hotellveggen mandag morgen. Men de gjør det klart at streikeviljen lokalt- og streikekassa sentralt er stor.

Samtidig gjør hun det klart at streikende og hotelledelse skal leve i lag etter streiken.

– Vi har en god dialog med den lokale ledelsen her. Vi kommer ikke til å aksjonere utover å dele ut brosjyremateriell utenfor hotellet. Det vi ikke er fornøyd med er det NHO har lagt opp til; nemlig hvilke retningslinjer de mener medlemsbedriftene kan følge, sier Sletvold.

Aksepterer ikke trynetillegg

NHO mener Fellesforbundets krav sprenger rammen.

– Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav. Det må være noen som ikke har fått med seg hvilken økonomisk situasjon Norge er i, uttaler NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen.

– Jeg forstår dem sier det at Norge ikke har råd til dette nå. Men hva krever vi? Vi krever lokale forhandlinger, noe samtlige har. I dag har vi kun drøftingsrett lokalt. Det fungerer slik at alle ligger på minstesats bestemt fra sentralt hold, også er det enkelte lokalt som får trynetillegg. Dette vil vi ha bort. Vårt krav er at lokale tillitsvalgte får forhandle for alle lokalt, sier Sletvold.

Toppnivå 320.000

Hun opplever at streiken har støtte i befolkningen.

– Vi får støtteerklæringer fra både gjester og forbispaserende. Ingen har problemer med å forstå vår streik når de hører hva vi tjener. En hotellansatt med fagbrev og ti års ansiennitet – noe som er toppnivået hos oss- tjener i dag 184 kroner timen. Det utgjør en årslønn på om lag 320.000 kroner. Det gjelder alle yrkesgrupper innen hotellnæringen, alt fra resepsjonister, husøkonomer, kokker og rombetjening, konstaterer hun.

Har tilstrekkelig med folk

Hotelldirektør Olle Aulin på Thon hotell forsikrer at hotelldriften vil fortsette.

– De som har booket på flyplasshotellet er flyttet over hit. Vi har tilstrekkelig med folk og avdelingsledere til å få den daglige driften av hotellet her i sentrum til å gå videre. Vi vil drive så lenge det er mulig, og konferanser og andre bookinger vil bli betjent som bestilt, sier hotelldirektør Olle Aulin på Thon hotell.

Til BAnett uttaler Aulin at hotellet forholder seg til retningslinjer fra NHO, noe som skal innebære at avdelingsledere kan nyttes til å fylle ut vaktlister.

– Hvor mange er dere til å utføre oppgavene?

– Vi er tilstrekkelig med ledere og ikke-organiserte til å utføre oppgavene.

Aulin opplever også å ha en god dialog med de streikende hotellansatte, og sier han håper at streiken løses denne uke.