Avviser huseiers klage på tvangs­mulkt, men tilleggs­gebyr var ulovlig