Har ansatt ny enhets­leder for landbruk i tre kommuner