Brønnøy kommune ved konstituert teknisk sjef Stephen Høgeli har sendt ut en pressemelding i anledning ekstremvarselet.

Sikre gjenstander

Deler av kriseledelsen har hatt møte og vært i kontakt med øvrige beredskapsenheter for å forberede ekstremværet «Ingunn».

Høgeli ber folk sikre løse gjenstander og båter. Veien til Gårdsøya kan bli stengt. De ber folk forberede seg på at strømmen kan bli borte, og til å bære inn nok ved og lade mobilene. Under ekstremværet kan man risikere høy sjøvannstand i kombinasjon med pålandsvind, derfor ber kommunen innbyggerne om å sikre verdigjenstander i kjellere.

«Brannvesen vil prioritere liv og helse, materielle verdier kommer i andre rekke. Det gjøres fortløpende vurdering om kommunale tjenester kan opprettholdes.»

Trafikale utfordringer

Det er ventet ekstremt kraftige vindkast langs norskekysten onsdag. Vindkastene kan lokalt komme opp i hele 50 meter per sekund. De røde farevarslene gjelder for deler av Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Nordland fylkeskommune ber innbyggerne ta ekstremvarselet på alvor.

– De neste dagene venter en ny runde med kraftig vind i Nordland, og det vil nok en gang skape problemer for trafikken i fylket, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Nordland fylkeskommune, Jostein Eliassen i en pressemelding.

For andre gang på to døgn ber han nordlendingene om å følge med på trafikkinformasjon både til vanns og på landjorda.