Vil umiddel­bart kalle inn nytt kommune­styret til økonomi­møte: – Det er krise