Over 80 prosent har fått læreplass i Nordland

foto