Helse nord har gitt tilbud på kjøp av tjenester hos Helge­land reha­bili­tering