Reha­bili­teringen: Helse Nord forlenger avtale ut september