Rekruttering er et daglig tema for kommuneledelsen