Framtidens klimautfordringer granskes på Vega

foto