Statsforvalteren avviser klage på flytting av oppdrett