Skred­sikring ved Snåsa­vannet gir omkjø­ring

foto