Mange gjorde observasjoner av det som kan være en meteoritt

foto