Brann­sjefen gir seg, nå søker brann­vesenet etter ny

foto