Pensjo­nist­forening vil inklu­dere pasi­enter i utfor­ming av helse­tilbud