Brann­sjef er ikke bekymret for erstat­nings­ansvar