Vedtok budsjett i pluss og bestilte utred­ning av gratis SFO