Helse nord-direktøren vil ha samfunnsanalyse

foto