Ordfører mener kommunene ikke blir hørt i ambulansebåtsaken