ME-syke føler seg isolerte og utsatt for prøving og feiling