Vegatrappas skjebne avgjøres – dette skal idrettslaget vurdere