Velferdsordninger står ofte på toppen av bondens prioriteringsliste

foto