Hevder flere er skeptiske til bratt landgang på de nye hurtigbåtene

foto