Unngår per dags dato oppsigelser, vil kutte stillinger også på rådhuset