Vedtok gratis barne­hage for tilflyt­tere – 12 barn nyter godt av ordningen