Fiskerne jubler over at deres inter­esser gikk foran oppdretts­næringen