Stilte spørsmål om retningslinjene ble fulgt da kommunale tomter ble solgt