Regje­ringen vil kutte kraftig i prisen på flyruter i distrik­tene

foto