Dette har Brønnøy gjort for å unngå en ny Anne Wold-sak

foto