Regjeringens krisepakke: Kontantstøtte til bedriftene