Enighet om lokale karanteneregler – til slutt

foto